Lepakkolähiö (Bat Suburb)

Permanent environmental art installation consisting of 4 bat houses, wood cm 15 x 42 x 70.
Presented at the environmental group art exhibition Fascination For Biodiversity, Kivinokka, Helsinki 2016.

Lepakkolähiö on yksinkertainen ele Kivinokan ja Helsingin lepakoille. Se on piilossa ihmisten katseilta, mutta teoksena ja ajatuksena heitä varten. Lepakkolähiö on hellävarainen muistutus niille, jotka kiirehtivät tuhoamaan ja rakentamaan luonnon monimuotoisuuden kustannuksella. Idea teokseen lähti siitä että Kivinokkaa kuten Vartiosaartakin on usein uhannut asemakaavoitus. Alue on luonnonsuojelualueen vieressä, ekosysteemiltään monimuotoinen sekä koti suurelle lepakkokannalle. Halusin tehdä teoksen Kivinokan asukeille, heille joiden elo ihmisten rinnalla usein unohdetaan.


Bat Suburb is a simple gesture for the bats of Kivinokka and Helsinki. Hidden from the sight of people but on the level of thought and as an art work, for them. The piece is a gentle reminder for those who rush to demolish and reconstruct with the price of biodiversity. The idea for the work came from the fact that Kivinokka had for several times been under the threat of town planning. The area is situated next to a nature reserve and with a diverse ecosystem, it also serves as a home for a large bat population. I wanted to create a work for the inhabitants of Kivinokka, for the ones who's existence besides humans is often forgotten.

© 2021 Frida Stenbäck